Výlety

Pro hostý pansionu existuje možnost organizace výletů:
Lodní na ostrov Brač
Autobusem do svatého města Međugorje nebo Vepric u Makarske.
Raft kanonem řeky Cetiny, Omiš anebo návštěva starých Dalmatinských vesnic v Zagori.
Ve Splitu a Trogiru možnost obchůzky starých Řimských palácú.